top of page
homescreen.jpg

Đào tạo nghề
Đông Nam Á.

Tôi là một đoạn văn. Bấm vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi.
Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp vào tôi để thêm nội dung của riêng bạn và
thực hiện các thay đổi đối với phông chữ. Tôi là một nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và
cho người dùng của bạn biết thêm một chút về bạn.

Chương trình hiện tại

Khóa học làm vườn

Tôi là một đoạn văn.
Bấm vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi.

VTSEA_Masterbrand_Graphic_BW_Small.png

Đăng ký hiện đã được mở!

Nhiệm vụ của chúng ta

Tôi là một đoạn văn. Bấm vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp vào tôi để thêm nội dung của riêng bạn và thực hiện các thay đổi đối với phông chữ. Tôi là một nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng của bạn biết thêm một chút về bạn.

VTSEA_Masterbrand_Graphic_Cream_LargeCROP.png
Hien Photo.jpg

Khóa học này tiếp tục phát triển, nhiều sinh viên thất nghiệp và những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ có thể tham gia khóa học này và có cơ hội phát triển kỹ năng và tìm kiếm việc làm.

Hiền

Truyen photo.jpg

Khóa học này đã mang lại cho tôi kiến thức chuyên môn. Tôi sẽ áp dụng điều này để hướng dẫn xây dựng các khu vườn mới xung quanh Trung tâm Hỗ trợ Xã hội Đà Nẵng nhằm cải thiện môi trường sống cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, tôi hy vọng sẽ làm việc về cảnh quan môi trường ở các khu nghỉ dưỡng dọc Biển Đông.

Truyen

Trung photo.jpg

Khóa học nghề làm vườn đã mang lại cho tôi những kiến thức chuyên

ngành.

Tôi sẽ dùng số tiền này để xây một khu vườn nhỏ tại nhà để cải thiện lối sống cho gia đình mình.  Tôi hy vọng tiếp tục tìm hiểu thêm về nghề làm vườn để mở ra cơ hội làm việc cho tôi trong tương lai.

Trung

Son photo.jpg

Khóa học này đã dạy cho tôi rất nhiều điều về làm vườn. Đặc biệt là tôi đã học về thực vật và cách chúng hoạt động, đất và độ pH, các công cụ và máy móc.

Tôi sẽ sử dụng những kiến thức này để xây dựng một khu vườn và trồng trọt tại nhà để cải thiện môi trường sống cho gia đình tôi.

Son

Câu chuyện thành công của sinh viên

Providing training to students that might otherwise miss out on this opportunity, and then helping them to find employment, is core to our ambitions at VTSEA. Training such as this empowers the individual allowing them independence and more control over their lives. Beyond this, upskilling the local population underpins a significant positive shift in the prospects of the region.

This is what the students undertaking the pilot horticulture course at the Da Nang Social Support Centre think about their training:

Liên lạc với chúng tôi ngay

+61 419 544 376

Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành đối tác của khóa học, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ!

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page